Blanc de chine (Dehua) Porcelain Figure of Quanyin (c. 1980)

$225.00

Blanc de chine (Dehua) porcelain figure of Quanyin (c. 1980).

China

9 x 6 x 6 in.